2011 – 2016

2015/Wandplastik/outlines/Ton/74x18x42cm
2015/Future, already past/Ton/46x29x21 cm
2015/Wandplastik/outlines/Ton/65x31x73cm
2016/ extruded/ Ton glasiert/41 x 53 x 37 cm
2011/walls/Ton/29,5 x 27 x 22 cm
2011/walls/Ton glasiert/38 x 27 x 25 cm
2011/XO/Ton glasiert/25 x 26 x 25 cm
2013/outlines/Ton glasiert/90 x 39 x 54 cm
2014/ohne Titel/Ton glasiert/30 x 28 23 cm
2014/outlines/Wandplastik/Ton glasiert/63 x 51 x 38 cm
2013/outlines/Ton glasiert/50 x 89 x 46 cm
2013/outlines/Ton glasiert/49 x 79 x 49 cm
2014/outlines/Wandplastik/Ton glasiert/63 47 x 35 cm
2013/ohne Titel/Ton/29 x 28 x 30 cm
2012/Sky/Wandplastik/28 x 24 x 46 cm
2015/future, already past/Ton/20 x 20 x 18 cm
2014/ bruises/ Ton, glasiert/ 43 x 47 x 36 cm
2014/ bruises/ glasierter Ton/ 43 x 47 x 36 cm